EXCOCIPTA 2020 comprises of three main events:

A) PEREKA – Pertandingan Rekacipta 2020

B) KONCEPP – Konvensyen Penyelidikan, Penerbitan dan Pengkomersilan 2020

C) APUMS – Anugerah Penyelidik UMS 2019